Dragon Warrior II (Bulgarian Translation) NES

Released by:
Language:
Status: Complete
Patch Version: 0.6
Last updated: April 18, 2023
Downloads: 1
Description:

Bulgarian translation.

Hashes:
SHA-1: f464c7045a489a248686e92164fde2903cfd013e
Staff/Credits:
Translation and hacking: Azzara
Testing: Darkozavur
Readme:
Здравейте, вие играете "NES Колекция на български език (VOL 6)". ВАЖНО! За да успеете да преведете ROM, регионът на оригинала, трябва да съвпада с този на превода. В случая преводът е за регион (U) и ви е необходим и ROM от същия регион. Преводът не е правен за ROM-ове от други региони, защото репликите може да са разместени и да не бъдат подменени коректно. В случай, че откриете бъгове в тази версия на Dragon Quest II, можете да ги докладвате във форума на AdventurersBG - https://adventurersbg.info/forum/ С всяка следваща част на колекцията ще добавяме подобрения на предните ромове, ако бъгове са били отстранени или редакция е била направена в последствие. Старите пачове ще бъдат заменяни директно на сайта на AdventurersBG. В случай, че сте попаднали на този пакет пре-пакетиран някъде другаде, ще намерите папка ПОДОБРЕНИЯ, в която се намират последните версии на подобрените ромове и обложки. Известни бъгове в тази версия: - Графичен глич при продажба. Менюто за покупко-продажба не е напълно изчистено. История на версиите: Version 0.6 - Магията "Довиждане" (Thwack, а не Bazoom) да стане "Паднете". - Липсваща запетая и подлог и изречението "За съжаление това проклятие от отвъд възможностите ми." - След пожеланието "Нек' вечно ви съпътства светлината" трябва да има удивителна, а не точка. - Заклинанията започващи със "супер" да се пишат слято. - Репликата за използване на "Лечебен щит" изписва името на щита погрешно. - Заклинанието "Повика на магьосника" не трябва да е членувано в репликата в която се използва. - Липсваща запетайка в "Хайде сега, отворете ковчежето!" - Членуването на цялата фраза "моя братовчед, краля на Миденхол" трябва да е еднакво. - Фразата "Кралят на Миденхол трябва да знае за бедата" да стане "Кралят на Миденхол трябва да узнае за бедата". - Фразата "Не я докосвай, ако ти е мил живота!" да стане "Не я докосвай, ако ти е мил животът!" - Липсваща запетайка в "няма спътници, с които да сподели провизиите си". - Фразата "своите умения и верността ми" да стане "своите умения и верността си". - Липсваща втора запетайка във фразата "Опасявам се, че за да играете, ви трябва Лотариен билет." - Фразата "Ти ще трябва отидеш." да стане "Ти трябва да отидеш." - Липсваща запетайка в "Къде си ти, Формео?" - Фразата "че тук живеел един" да стане "че един такъв живеел тук". - Липсваща запетайка в конструкцията "ако имах ... , можеше да ..." в реплика на дон Калико. - Информацията относно призраците, която казва, че могат дори "да бъдат призовавани" да стане "да бъдат върнати обратно към живота". - Фразата "Далеч ще стигнете с моя син" да стане "Далеч ще стигнете с моят син" - Липсващат запетайка в "Нещо търсите, нали?" - Липсваща втора запетайка в "Това, което търсите, е на" изток/запад/север/юг. - Фразата "А, наследниците на Ердрик!" да стане А! Наследниците на Ердрик! Version 0.5 - Магията "Сили" (Kabuff) да стане "Брони", за да подсказва, че дава не физическа атака, а физическа защита. - Грешно изписване на името "Ердрик" като "Ердирк" на две различни места. - Грешно изписване на глагола "загърбвам" като "задгърбвам". - Грешно изписване на "подвизите" като "повизите". - Дон Калико вече казва "Жалко[..]." вместо "Жалко." Version 0.4 - Последният лечител изписва "съпътства" погрешно като "съпотства". - Името на Харгон е изписано погрешно като "Хагон". - "на времето" навсякъде да се изписва "навремето". - "Здравен щит" (Shield of Strength) да стане "Лечебен щит". - Изречения започващи със съюз "а" да се слеят с предишното. - Рубис казва две поредни изречения с един и същ глагол - "помогна". Да стане "бъда до вас". Version 0.3 - Изречението за намиране на предмет (в ковчеже) да стане "X намери Y", вместо "На дъното му X намери Y". - Изречението за намиране на пари (в ковчеже) да стане "Намери X жълтици", вместо "Там имаше и Х жълтици". - "Х насочи Огледалото на Ра пред себе си" да стане "Х насочи Огледалото на Ра напред". - "Не мисля, че Х има място за това" да стане "Х няма място за това" за случаите, когато не го казва продавач. Version 0.2 - Неправилно изписване на "странноприемница". - Изреченията за побеждаване на отделен противник и победен край на битката трябва да са различни. - Изречението за намиране на предмет (в ковчеже) да не започва със съюз "И". - Изречението за намиране на пари (в ковчеже) да стане "Там имаше и Х жълтици", вместо "Намерихте Х жълтици". - Във фразата "не понесе щети" липсва "не". - Фразата "на сериозно" да стана "сериозно". - Скъсяване на съобщението при RESET, за да се събира в текстовата кутия. - Имената на принца и принцесата не са кирилизирани още.
0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments